شرکت امید آیندگان توسعه پارس در اوایل سال 1388 از گرد هم آمدن متخصصین و مشاورین مجرب صنعت IT با هدف ارتقاء سطح کیفی محصولات و ارتقاء آگاهی فعالین این صنعت و همچنین جامعه مرتبط ، تشکیل شده است.
هم اکنون نیز متخصصین و مدیران این شرکت آماده ی اجرا و پاسخگویی به نیازهای حوزه ی IT و نرم افزارهای سفارشی تحت وب از شروع تا پایان فرایند آن می باشد. شرکت توسعه پارس ، شعار تولید نرم افزارهای تحت وب سفارشی وزین ، بر پایه ی تکنولوژی و استاندارهای جهانی و ارایه ی آن در حداقل زمان و هزینه و با کیفیت بسیار مناسب را در دستور کار اصلی خود قرار داده است.
افق سه ساله ی شرکت تولید نرم افزارهای خدمات رسانی آن لاین تحت وب برای پیگیری فعالیت مفید صدها هزار کاربر هدف می باشد. امید است با توکل به خدوند متعال و وجود مدیران و پرسنل هوشمند ره صد ساله را ...